O nas

Naszym celem nieprzerwanie od 1992 roku jest tworzenie najwyższej jakości usług z zakresu kompleksowej realizacji inwestycji kubaturowych składającej się z: usług projektowych połączonych z przygotowaniem formalności i prowadzenia postępowań administracyjnych mających na celu uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę prowadzonych przez osoby z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych,

budowy budynków z zapewnieniem obsługi w zakresie niezbędnych do wykonania późniejszego odbioru budowy oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wykonywane przez kierowników oraz Inspektorów z długoletnim doświadczeniem posiadających odpowiednie uprawnienia, przeglądach budynków zrealizowanych i ich bieżącej naparwy oraz konserwacji. Nasze bogate doświadczenie udokumentowane jest na niniejszej stronie www w działach „Projekty” oraz „Budowa”, a poparte listami referencyjnymi od naszych zadowolonych klientów.

EKIPA

Zespół składa się z osób z dużym doświadczeniem mogących pochwalić się wysokimi kwalifikacjami popartymi uprawnieniami do wykonywania projektów wielobranżowych, kierowania robotami budowlanymi, pełnienia funkcji Inspektora nadzoru, wykonywania przeglądów budowlanych.

USŁUGI

Projekty

 • Hala gimnastyczna w Zabrzu

  ZOBACZ

 • Budynek szkoły - ul. Focha 3 - Chrzanów

  ZOBACZ

 • Budynek wystawowo-muzealny - ul. Wiosny Ludów - Katowice

  ZOBACZ

 • Budynek mieszkalny jednorodzinny - Chrzanów

  ZOBACZ

 • Hala Sportowa - ul. Głogowa - Trzebinia

  ZOBACZ

 • Dom jednorodzinny - Projekt typowy do adaptacji

  ZOBACZ

 • Kamienica - Rynek 6 - Chrzanów

  ZOBACZ

 • Kamienica - Rynek 11 - Chrzanów

  ZOBACZ

 • Siedziba PGNIG Aleja Henryka 7 Chrzanów

  ZOBACZ

 • Budynek dla osób starszych - ul. Moniuszki - Krzyżanowice

  ZOBACZ

 • Kamienica Aleja Henryka 31 - Chrzanów

  ZOBACZ

 • Budynek PROGRESBUD - Bartosza Głowackiego 17 Chrzanów

  ZOBACZ

 • Budynek mieszkalny wielorodzinny - ul. Fredry - Jaworzno

  ZOBACZ

 • Budynek mieszkalny wielorodzinny - ul. Szarych Szeregów - Chrzanów

  ZOBACZ

 • Budynek MOKSIR - ul. Broniewskiego - Chrzanów

  ZOBACZ

 • Budynek Urzędu Pracy - ul. Słowackiego - Chrzanów

  ZOBACZ

 • Budynki mieszkalne - Gliwice

  ZOBACZ

 • Hala sportowa - ul. Piłsudskiego - Chrzanów

  ZOBACZ

 • Hala sportowa - ul. Tołstoja - Ruda Śląska

  ZOBACZ

 • Osiedle mieszkalne - ul. Karpacka - Bytom

  ZOBACZ

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za usługę: Wojciech Włodarczyk – nr uprawnień MPOIA/040/2008 w specjalności architektonicznej. T: +48 509 413 471 | @:
wojciech.wlodarczyk@progresbud.pl
. Usługa skierowana do wszystkich osób chcących rozpocząć budowę bez zaangażowania swojego czasu. W ramach tej usługi dokonujemy za naszych klientów niezbędnych formalności, na podstawie wystawionego nam pełnomocnictwa reprezentujemy ich przed organami administracji publicznej opracowując projekt wraz z niezbędnymi załącznikami oraz uzyskując decyzję o pozwoleniu na budowę. Usługa zawiera: wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę, pełnienie nadzoru autorskiego, pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Domy energooszczędne

Projektujemy domy energooszczędne (dom pasywne) charakteryzujące się dobrymi parametrami izolacyjnymi przegród zewnętrznych. W projektowanych domach stosowane są instalacje odpowiedzialne za zminimalizowanie zużycia energii potrzebnego do ogrzania oraz odzysk ciepła z powietrza wentylacji co w połączeniu z odpowiednim ustawieniem budynku i zieleni na działce pozwoli na oszczędności środków przeznaczanych na ogrzewanie domu. Zapotrzebowanie na energię w projektowanych przez Nas domach wynosi nawet do 15 kWh/(m²·rok), natomiast w domach w zwykłych wartość ta może wynosić nawet do 120 kWh/(m²·rok). Umów się na bezpłatne konsultacje, aby dowiedzieć się więcej na temat możliwości oszczędzania energii potrzebnej do ogrzania twojego domu.

 

Budowa

 • Budynek PROGRESBUD - Bartosza Głowackiego 17 Chrzanów

  ZOBACZ

 • Budynek socjalno biurowy - KROMISS BIS Chrzanów

  ZOBACZ

 • Kamienica - Mickiewicza 1 Jaworzno

  ZOBACZ

 • Kamienica - Rynek 11 - Chrzanów

  ZOBACZ

 • Kamienica - Rynek - Jaworzno

  ZOBACZ

 • Kamienica Aleja Henryka 31 - Chrzanów

  ZOBACZ

 • Kamienica Rynek 4 - Chrzanów

  ZOBACZ

 • Kamienica - Rynek 6 - Chrzanów

  ZOBACZ

 • Siedziba PGNIG Aleja Henryka 7 Chrzanów

  ZOBACZ

 • Squash fitness - Jaworzno

  ZOBACZ

Osoba odpowiedzialna za usługę: Andrzej Włodarczyk – nr uprawnień 606/86 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. T: +48 509 413 470 | @:
andrzejwlodarczyk@progresbud.pl

Usługa zawiera: budowa budynków, pełnienie obowiązków na stanowisku: kierownik budowy, pełnienie obowiązków na stanowisku: inspektor nadzoru.

INSPEKTOR NADZORU

Osoba odpowiedzialna za usługę: Andrzej Włodarczyk – nr uprawnień 606/86 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. T: +48 509 413 470 @: 
andrzejwlodarczyk@progresbud.pl
. Usługa skierowana do osób realizujących budynki potrzebujących osoby, która dokonywałaby niezbędnych sprawdzeń wykonanych robót budowlanych wykonanych przez firmę prowadzącą roboty budowlane. Usługa zawiera: sprawdzanie poprawności wykonania robót budowlanych, dokonywanie odbioru poszczególnych etapów robót

FABRYKA DOMÓW

Osoba odpowiedzialna za usługę: Andrzej Włodarczyk – nr uprawnień 606/86 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. T: +48 509 413 470 | @: 
andrzejwlodarczyk@progresbud.pl
. Usługa skierowana do osób chcących zamieszkać w swoim wymarzonym domu nie ponosząc przy tym dużych kosztów, nie narażając się na nie fachową obsługę inwestycji, jednocześnie otrzymując gwarancje za wykonane pracę budowlane. Fabryka domów dostępna jest w dwóch wariantach realizacyjnych: budowa stanu surowego – orientacyjny koszt to 700 zł netto/m2 powierzchni posadzek, budowa domu pod klucz – orientacyjny koszt to 1500 zł netto/m2 powierzchni posadzek

KIEROWNIK BUDOWY

Osoba odpowiedzialna za usługę: Andrzej Włodarczyk – nr uprawnień 606/86 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. T: +48 509 413 470 | @:
andrzejwlodarczyk@progresbud.pl
. Usługa skierowana do osób realizujących budynki systemem gospodarczym nie posiadających uprawnień do kierowania robotami budowlanymi. Usługa zapewnia pełnienie obowiązków kierownika budowy przez osobę uprawnioną. Usługa zawiera: dokonanie zgłoszenia rozpoczęcia prac budowlanych, prowadzenie dziennika budowy, złożenie oświadczenia kierownika budowy, złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

KOSZTORYS

Osoba odpowiedzialna za usługę: Andrzej Włodarczyk – nr uprawnień 606/86 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. T: +48 509 413 470 | @:
andrzejwlodarczyk@progresbud.pl
. Usługa skierowana do osób chcących wykonać harmonogram rzeczowo-finansowy do banku dla potrzeb kredytu, osób chcących opracować zestawienie materiałów potrzebnych do budowy, ilości roboczogodzin, zestawienia użytego sprzętu celem skierowania zapytań ofertowych do różnych firm świadczących usługi budowlane. Usługa zawiera: wykonanie kosztorysu inwestorskiego zawierającego: zestawienie materiałów, ilość roboczogodzin, ilość użytego sprzętu, wykonanie przedmiaru robót, wykonanie kosztorysu ofertowego.

Przeglądy budowlane

Osoba odpowiedzialna za usługę: Andrzej Włodarczyk – nr uprawnień 606/86 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. T: +48 509 413 470 | @:
andrzejwlodarczyk@progresbud.pl
. Usługa skierowana do właścicieli I zarządców nieruchomości chcących w sposób szybki tani oraz skuteczny wypełnić nałożony przez ustawodawcę obowiązek wykonywania okresowych przeglądów budowlanych i niezbędnych sprawdzeń i kontroli. Usługa zawiera: prowadzenie książek obiektów budowlanych, przeprowadzanie półrocznych kontroli / przeglądów obiektów budowlanych, przeprowadzanie rocznych kontroli / przeglądów obiektów budowlanych, przeprowadzanie pięcioletnich kontroli / przeglądów obiektów budowlanych,

Po kontroli zostanie dla Państwa przygotowany szczegółowy protokół zawierający: dokumentacje fotograficzną, Zalecenia i sposób wykonania niezbędnych napraw oraz remontów, określenie stopnia zużycia obiektu, zalecenia pomagające dłużej utrzymać obiekt w należytym stanie technicznym. Koszty przeglądów / kontroli: Koszt kalkulowany jest indywidualnie w zależności od wielkości obiektu, elementów podlegających kontroli oraz od ilości obiektów.

Praca

Poszukujemy współpracowników na następujących stanowiskach: projektant architekt, projektant konstruktor, projektant instalacji sanitarnych, projektant instalacji elektrycznych, kierownik budowy, kosztorysant. Chętnie nawiążemy współpracę z firmami działającymi w branży budowlanej.

Osoby zainteresowane naszą ofertą proszę o przesłanie swojego CV na adres:
biuro@progresbud.pl

Kontakt

Bartosza Głowackiego 17, 32-500 Chrzanów, Faks: (32) 754 05 72

Projekty:

wojciech.wlodarczyk@progresbud.pl

+48 509 413 471

Budowa:

andrzejwlodarczyk@progresbud.pl

+48 509 413 470

Przeglądy budowlane:

andrzejwlodarczyk@progresbud.pl

+48 509 413 470

Wybierz podstronę